Årsberetning 2017 - motionister

torsdag. 15. februar 2018

Vi er en klub i klubben med ca. 50 medlemmer, som er meget aktive, og omkring 10 passive.

Vi er en klub i klubben, 49 medlemmer som er meget aktive, ca. 10 passive medlemmer. Vores slogan er motion – samvær – hygge.

Vi afholder to træf om året med stor tilslutning.

 • 4 februar: lørdags træf med dart – badminton – fælles spisning.
 • 1 juli: midtvejs træf petanque – dart krokket – fælles spisning.

Andre arrangementer

 • 18. august 2017: Antik Cup 8 hold tilmeldt sluttede af med fælles spisning det store ta`selv bord fra gerstedvej.
 • 27. september 2017: skifte dag sommer/vinter motion afsluttes med fælles spisning (det store ta`selv gerstedvej)
 • 3. februar 2018: startede vores jubilæums år 100 med lørdags træf badminton – dart – 32 til fælles spisning ( gerstedvejs tapasplatte) gratis bolde – kaffe – fløde boller fra badmintons afd. mange tak kim. vi sluttede dagen af med fælles sang, sten & kaj fra ry.

Vi har fået ny kasser Svend, han afløser Brian Nielsen, derfor stor tak til Brian for hans store arbejde.

Vi tilbyder: 

 • Pensionister: vinter/sommer hver onsdag kl. 9.30 – 12.00 dart – petanque.
 • Motionister: vinter: dart hver anden onsdag (ulige uger) kl. 19.00 (mænd).
 • Motionister: klub 50 fodbold: sommer: hver onsdag kl. 19.00 omklædt, her kunne vi godt bruge nye medlemmer, alder ca. 50 år – o.s.v. men det er ikke alt afgørende. 

Der må nok være nogle her i Gl. Rye, der læser vores program, som får lyst til at være med i vores sammenhold, så mød bare op, prøv om det er noget for jer.

Datoer 2018:

 • Onsdag 2. maj start sommersæson
 • Lørdag 1. juli jubilæumstræf. Motion – samvær – hygge – spisning – dans
 • Fredag 18. august: Antik Cup

Stor tak til vores medlemmer for hjælp og godt humør.

Kontingent: 125 kr. pr. sæson

 • Kasserer: Svend Johnsen – 21602089
 • Møder i hovedbestyrelsen – Mona Holl- 24442992
 • Petanque – Vagn Bergmann – 51944735
 • Suppleant – Eva Kristensen
 • Formand Jens Erik Fischer – 31688423

Med sportslig hilsen, 
Jens Erik