GRIF formandsberetning 2016

onsdag. 29. marts 2017

Velkommen til dette års generalforsamling. Først vil jeg på Bestyrelsens vegne igen takke alle afdelinger og Jeres frivillige for det fortsatte store arbejde og motivation gennem 2016 frem til nu, det er Jeres arbejde, motivation og ildhu der er med til at gøre GRIF til GRIF.

Vores afdelinger står jo ikke alene så også en tak til, alle jer der er involveret på anden måde, Sportsfest, Antik Cup, Kiosk, Julekalender, nye tiltage som Floorball, Sponsorarbejde og meget andet i skal have tak for det store og vigtige arbejde i har deltaget i for GRIF.

Vores sponsorer skal også have tak for igen at have bakket op om og støttet GRIF. 

Til sidst en tak til de direkte valgte i hovedbestyrelsen.

Et nyt år står for døren

Vi er så småt inde i foråret og dermed starter de udendørs aktiviteter op igen nu. Som altid glæder vi os alle til den lyse tid og til at se og opleve de mange aktiviteter rundt omkring vores klub. 

Håndboldafdelingen

Håndbold er startet op igen, stadig helt i det små med træning for de mindste og planen er at introducere nye hold i forhold til ressourcer og opbakning fra forældre og andre der har interesse i håndbold. 

Det tidligere samarbejde med Ry Håndbold er ikke længere i kraft så der er ikke noget officielt samarbejde mellem Ry Håndbold og GRIF. Ry Håndbold har dog stadig tider i Hallen men dette er ved helt normal booking.

Fordeling af haltider

Halfordelingsmøder har været afholdt og selvom der har været diskussioner og frustrerende tider har der også været højt til loftet og vi er nået i mål med en aftale alle afdelinger imellem som vi samlet som GRIF kan stå inde for og har meldt ud i forhold til bookning af haltider. 

Tak til alle for at være parat til både at give/tage og gå på kompromis. Det er ikke en nem øvelse men jeg ser frem til at vi også i de kommende år kan og vil løse det internt, i år er et bevis på, at det kan vi jo godt så igen tak for indsatsen. En speciel tak til Henrik Wang for at tage teten, måske du skulle overveje at blive fredsforhandler, der er i hvert fald potentiale.

Haltider er som sædvanligt under pres fra brugere udover GRIF ikke kun herfra Gl.Rye men også fra andre klubber som eksempelvis Ry Håndbold. Vi har denne gang ikke haft en dialog med Ry Håndbold omkring haltider da di ikke har ønsket at indgå i en sådan dialog men vi i GRIF tror på at vi som tidligere kan løse tingene gennem dialog det vil så blive med Kommunen på sidelinjen. 

Antik Cup

Antik Cup var som, sædvanlig, igen en succes, de ældre spiller som i 2015 nu på 5 mandsbaner og det virker til at være en succes.

Sportsfesten 

Sportsfesten 2016 var som tidligere år igen en succes. Da det ”gamle” festudvalg ikke fortsatte, var der i 2016 et nyt sammensat festudvalg, en specielt tak til Marianne for at samle bolden op så vi kunne få vores Sportsfest. Tidspunktet for hvornår vi afholder vores årlige Sportsfest har været diskuteret flere gange og det er bestemt at fastholde den i den 4. uge i August. Dette er den uge den har været afholdt i de senere år og samtidig giver det de personer der planlægger og sætter det hele op tid efter sommerferien til at få tingene på plads. Alle ideer til afholdelse af Sportsfest er velkomne så lad os vide hvis i har ideer eller oplæg til hvordan i kunne tænke jer Sportsfesten skulle afholdes eller til enkelte arrangementer eller events.

Julekalender igen

Vores julekalender havde desværre et lille ups i 2015 dette var der rettet op på til 2016. Igen var det en succes.

Frivilligfesten 

Frivilligfesten blev som i 2015 besøgt af en cocktailbar og det var en stor succes og rigtig mange deltog. Det er dejligt at kunne honorere vores frivillige på denne måde og jeg ser frem til næste frivilligfest.

Floorball og badminton

En ny aktivitet er startet op, Floorball, og det ser ud til at bide sig fast. Rigtig mange har deltaget. Det er flot at der er opbakning til sådanne nye tiltag. Tiltag vi altid som klub har brug for. Badminton har til denne sæson haft et veritabelt boom i medlemstallet så specielt Birgitte og Kim har virkelig travlt men også alle andre omkring Badminton kan selvfølgelig mærke det. Badminton har indkaldt til et møde i maj for at diskutere hvordan opgaver kan løses og nok også for at få mere hjælp. Forhåbentlig vil Badminton finde den opbaknin, der er brug for. 

Det er fantastisk at se den interesse der er for vore forskellige aktiviteter og hvordan det kan svinge fra år til år. 

GRIF´s økonomi er solid

GRIF har en sund økonomi så vi har luft til forskellige tiltag såfremt de opstår en af dem vil være at få kigget lidt på vores Klubhus. Vi har fået et nyt ”udvalg” Anders Pilgaard og Henrik Koldborg som minimum en gang hvert år gennemgår Klubhuset og kommer med oplæg til ting der bør gøres noget ved. Samtidig vil de også være behjælpelige med at komme med oplæg til nye ting vi måtte ønske at få gjort. Vi har været igennem den først gennemgang og vil i det kommende år få set på de ting der er gjort opmærksom på og få udført de ting der skal gøres og samtidig kigge på de ting der er rare at få gjort.

”Bevæg dig for livet”

Som informeret på sidste års generalforsamling er vi i gang et forløb med DGI ”Bevæg dig for livet” og har nu haft 2 samlinger med deltagele af DGI (Mikkel). 

Det er blevet valgt at køre med to forløb et for organisation i GRIF og et for Frivillighed i GRIF. 

For Organisation er det mig der har teten og formålet med dette forløb er at få lidt mere faste rammer for hvordan vi organisere os i GRIF, ting som et Årshjul, hvad er der af overordnede opgaver, hvordan køre vi vores økonomi, fysiske rammer som kontor og IT. Alle ting der har udgangspunkt i at det skal være nemt at overtage opgaver og at lette arbejdet for vores frivillige i bestyrelsen og Afdelingerne ved at have et godt overblik over vores årlige opgaver og måske værktøjer der klan hjælpe.

Det andet spor omkring Frivillighed er blevet sat lidt på hold og vil blive samlet op efter maj. Det er stadig planen også at kører dette spor igennem men vi skal være sikre på at vi har de rigtige personer på og at de også har tid og ressourcer til at gennemføre det. Helt overordnet er ideen at få et forløb hvor der bliver sat fokus på frivillighed i GRIF, hvad er det, hvordan fastholder vi frivillige hvordan rekruttere vi frivillige, hvordan gør vi det attraktivt at være frivillig i GRIF. 

Som udmeldt i eksempelvis Conventus og på Gl.Rye Facebook siden vil vi meget gerne have personer der kunne have en interesse i at deltage til at melde jer under fanerne. Det har været lidt tungt men der er stadig tid så hvis nogle kunne tænke sig at involvere sig i et af disse to ovennævnte spor så lad os det vide. I er velkomne og der er brug for jer. 

GRIF fylder 100 år i 2018

Det kommende år vil der også være en større speciel opgave for os alle i GRIF. Vi fylde i 2018 100 år og det skal fejres. Hvordan det skal fejres, hvordan vi skal gøre opmærksom på, hvad vil vi? Det skal vi have på plads i år og den opgave starter til vores generalforsamling. Vi vil til sidst på Generalforsamlingen afholde en lille workshop/brainstorming hvor i forhåbentligt alle vil hjælpe til med at komme med ideer til hvordan vi bedst fejere vores 100 års jubilæum. 

Skal vi have en stor fest? måske flere fester? skal vi afholde events henover hele året så alle afdelinger har mulighed for at gøre noget på den tid på året hvor de har højtid? Og så videre alle ideer er velkomne så start allerede nu med at tænke og lad os se og høre hvad i tænker. 

 

Vi ser frem til et godt 2017 i GRIF!
Vi ses i klubben :)

/Flemming Hansen, formand i GRIF