GRIF formandsberetning 2015

tirsdag. 08. marts 2016

Velkommen til dette års generalforsamling. 

Tak til alle

Først vil jeg på bestyrelsens vegne takke alle afdelinger og jeres frivillige for jeres store arbejde og motivation gennem 2015 frem til nu, for at samle os alle omkring GRIF.

Selvfølgelig også en tak til, alle jer der er involveret på anden måde, det være sig enkeltstående arrangementer som Sportsfest, Antik Cup, Kiosk, Julekalender, Sponsorarbejde mv. i skal have tak for det store og vigtige arbejde i har deltaget i for GRIF.

Vores sponsorer skal også have tak for igen at have bakket op om og støttet GRIF.

Til sidst en tak de direkte valgte i hovedbestyrelsen.

Årets gang

Foråret er startet og det vare ikke længe før banerne er fyldte af glade børn og voksne der er kommet på græs igen. Noget vi alle ser frem til at opleve hvert år efter den lange mørke indeperiode.

Året har gået sin vante gang som de fleste år hvor vores forskellige afdelinger gennem året har kørt deres programmer igennem og afhold og deltaget i de respektive aktiviteter hver afdeling har.

Håndbold 

Håndbold er startet lidt op, helt i det små med træning for de mindste og planen er at fortsætte dette i 2016.

Halfordelingsmøder har været afholdt og tider er blevet fordelt mellem GRIF og Ry Håndbold.

Alle haltider er under pres men det ser ud til at vi stadig kan løse tingene gennem dialog med vores naboer.

Ry håndbold har afholdt et stort stævne i hallen hvor vi har haft kiosken åben med et godt salg til følge.

Antik Cup 

Antik Cup var igen en succes, de ældre spiller nu på 5 mandsbaner så de kan nok fortsætte lang tid endnu når banerne ikke er større.

Sportsfesten 

Sportsfesten var igen en succes, en succes som vi skal bygge videre på. Henrik har valgt at springe fra som formand for festudvalget så vi håber at kunne finde en ny til at tage over fra Henrik.

Julekalender 

Vores Julekalender havde desværre et lille ups denne gang hvor der havde sneget sig en trykke nisse ind. Det var der desværre ikke meget at gøre ved da det blev opdaget men næsten alle præmier er blevet afhentet så det ser ikke ud til at nogen er blevet snydt.

Frivilligfesten 

Frivilligfesten blev i år besøgt af en cocktailbar og det var en stor succes og rigtig mange deltog.

”Bevæg dig for livet”

I forlængelse af vores session på 2014 Generalforsamlingen er det er blevet besluttet at gennemføre et forløb med DGI ”Bevæg dig for livet” og det er i første omgang et forløb der køres som et forløb for GRIF.

Vores enkelte afdelinger kan såfremt de ønsker det også vælge at køre et forløb igennem. En folder er vedhæftet til beretningen der fortæller mere om forløbet. I forbindelse med forløbet skal der vælges forløb og der skal sammensættes en styregruppe der kan følge og sørge for at forløbet bliver gennemført.

Det er et mål for bestyrelsen at få startet forløbet op i løbet af foråret og sommeren 2016

 

Vi ser frem til et godt 2016 i GRIF,
Flemming Hansen

Vi ses i klubben :)