Årsberetning 2016 - gymnastik

onsdag. 29. marts 2017

Det har været et spændende år i Gymnastikafdelingen.

Ved sidste generalforsamling trådte Max Pank Hansen ud af udvalget. Marianne Kring blev valgt ind som nyt medlem og udvalget i gymnastikafdelingen består af: Rikke Gertz (formand), Tove Høegh (kasserer), Dorthe Waagner (sekretær), Anders Boes (redskabsansvarlig), Rikke Hougaard og Marianne Kring. Det har været endnu et godt år for gymnastikudvalget.

De tiltag vi, i fællesskab med instruktørerne, har formået at udføre i den forløbne sæson, har været:

Gymnastik til alle 

Ti hold med tilbud om gymnastik til alle aldersgrupper fra to år til Seniorer.

”Showdance”

Vi har med stor glæde kunnet præsentere et dansehold i Gl. Rye. Milla Thule Frank og Cathrine Kjeldahl Jensen sprang ud som instruktører og har med stor dygtighed egenhændigt varetaget at undervise en flok piger fra 3-4 klasse i showdance.

”De unge der er blevet ældre”

Haltid i dagtimerne til ”de unge der er blevet ældre” ved Eva Jensen i samarbejde med skolen. Skolen har igen i denne sæson prioriteret at give ”de unge der er blevet ældre” mulighed for at få sved på panden og et smil på læben under kyndig ledelse af Eva Jensen.

Saltosele og redskaber

Vi fik bevilget tilskud til en saltosele og har indkøbt et mobilt system. Vi er i gang med at lære systemet at kende og glæder os allerede over, at børnene kan indøve teknikken til baglæns salto og flik flak i et sikkert system. Vi har desuden udført reparation og vedligehold på de ældste redskaber, så de kan holde nogle sæsoner endnu.

Uddannelse og dygtiggørelse på hjælpeinstruktør- og inspirationskurser

I år har flere instruktører end vanligt prioritet at bruge deres fritid på kurser, der udvikler og fornyer gymnastikken i Gl. Rye. En del af de unge gymnaster har i år ikke været på hjælpetrænerkursus, da vi havde sat næsen op efter et hjælpetræner-forløb for elever i 6. klasse i et samarbejde mellem GRIF og skolen. Det forløb er desværre gået i vasken. Vi håber at kunne sende de af vores dygtige hjælpetrænere, der ønsker at være med i næste sæson afsted allerede inden sæsonstart, så vi fortsat medvirker til at forny og forynge instruktørskaren. 

En spring-, parkour- og klatretur til RGF-hallerne i Randers

Anders Boes bookede igen 3 sammenhængene haller i Randers med mangeartede muligheder for fysisk udfoldelse. Aldersmæssigt var turen for Turbo/Pippi og opefter og med egen transport, så vi var spændte på hvor mange familier, der ville tage turen til Randers. Arrangementet havde overvældende god tilslutning, og vi er ikke i tvivl om at vi vil gentage turen i næste sæson, hvis vi får muligheden.

En springtur med overnatning til Viborg Idrætshøjskole fra 3. klasse og op

Marianne Sveistrup tog igen i år initiativ til en tur med overnatning til Viborg. Vi havde 30 spændte og forventningsfulde børn med, der gav den gas til gymnastikken, på en tur der styrkede fællesskabet på tværs af årgangene. Det var en fornøjelse at være afsted med børnene, der var anerkendende, hjælpsomme og høflige overfor hinanden og højskolefolket.

T-shirts til børnene til juleafslutningen

Gitte Schmidt sørgede igen for at børnene fik deres fine T-shirt allerede til juleafslutningen i stedet for til opvisningen. Tanken er at børnene kan have glæde af T-shirten som en trænings- og holdtrøje, der kan styrke sammenholdt og holdånden mellem børnene. Især de mindre børn er glade for trøjen og bruger den flittigt.

Sportsfest

Til sportsfesten bød vi udendørs ind med vandrutsjebane på den gamle air track og indendørs med ”springtime” på forskellige stationer i hallen. Aktiviteterne til kræver tilslutning af en del frivillige voksne, men begge dele var en succes for børnene, især fordi en gruppe forældre trådte til udendørs ved air tracken.

Økonomi

Økonomien i gymnastikafdelingen er sund. Vi har i år foretaget store indkøb på redskabssiden og sendt mange instruktører på kursus, så vi oplever i år underskud i afdelingen. Men med flere års overskud og en solid opsparing i ryggen er det fuldt ud forsvarligt at forny og udvikle gymnastikken. Vores primære udgifter i øvrigt er honorarer til instruktører og T-shirts til børnene. 

Det har været et godt år i gymnastikafdelingen. Gymnastikopvisningen og sæsonafslutningen er lige om hjørnet. Det sprudler med energi og tiltag fra både udvalg, instruktører og forældre, hvor både opgaver og problemer løses i en god og positiv ånd. Den ånd og energi vil vi føre med ind i den kommende sæson og glæder os allerede til at kunne tilbyde endnu mere gymnastik.

Tak til alle jer der har været med og støttet om gymnastikken i Gl. Rye i 2016-17.

Med venlig hilsen
Rikke Gertz