Årsberetning 2016 - badminton

onsdag. 29. marts 2017

Badminton sæsonen 2016/2017 har været en stor optur med en forøgelse af medlemstilgang, opstart af holdturnering for ungdom, afvikling af begynderstævne og udlejning af baner til motionister.

Badminton i Gl. Rye har i de to foregående sæsoner fået sig stadfæstet, og i år har vores naboklubber mødt Gl. Rye i DGI’s holdturnering og endda til stævner i vores hal.

Motionisterne er fortsat trofaste med deres træning og leje af baner. Derudover er floorball kommet under badmintonafdelingens vinger som består af 13 stærke mænd, der hygger sig med sved på panden og social aktivitet torsdag aften fra kl. 21-22.

Motionister

De ihærdige badminton motionister udgør en gruppe som giver fast udlejning af 14 baner (forrige sæson 17 baner) på henholdsvis mandage, tirsdage og torsdage. I denne sæson forløb booking af haltider problemfrit for medlemmerne, og banerne blev fordelt herigennem. Desuden er herreholdet tirsdag aften repræsenteret af 7 friske mænd.

Ungdomsafdelingen

Ungdomsspiller truppen har i år oplevet en glædelig fremgang. I forrige sæson bestod truppen af 20 tilmeldte børn/unge, og i indeværende sæson har vi haft tilgang med ialt 42 tilmeldte børn. Spillerne spænder fra 5-6 års alderen frem til 13-14 års alderen. Det har været en kæmpe udfordring at få det til at gå op i homogenitet og differencieret træning, da vi fra august til december har manglet baneplads til alle. Hver en kvadratmeter i hallen er blevet brugt med spillere stående to og to, manglende net og plads. En succes der kunne have tippet til en negativ oplevelse. 

Alligevel er udfordringen blevet løst, SFO gav os hal B fra 15-16, så de yngste årgange kunne starte allerede kl. 15 og træneren fik fri til at komme tidligere. Det gav mere plads på halgulvet, og det viste sig at selv med den øget haltid blev banerne fyldt op på såvel den yngste trup som den ældste trup fra 16-17.

Vi oplever stor begejstring hos ungdomsspillerne, som møder talstærkt op hver gang. Igen år er spillerne blevet tilbudt at deltage i begynderstævner, en større gruppe spillere har deltaget i vores eget begynderstævne i november 16, derforuden har flere af dem været afsted i naboklubber til stævner flere gange i denne sæson. Dette var et lille håb vi havde i den foregående sæson, at spillerne ville få større interesse for at deltage i stævner, netop for at opbygge deres kendskab til sporten, og få flere sportslige og sociale oplevelser.
Ligeledes havde vi en anden drøm sidste sæson, nemlig at få en holdturnering op at stå i Gl. Rye, og håbet var 1 eller måske 2 hold på sigt. Med det store medlemstal og fremmøde til træning, blev der tilmeldt to U-13 hold og et U-11 hold, og det har vist sig at være nemt at få holdene besat med lidt vekslen mellem ungdomsspillerne. Ligeledes har vi haft god forældre opbakning af Maria Severinsen og Gitte Eriksen som holdledere. 

DGI badmintonskole

I uge 7 afholdt DGI badmintonskole i 3 dage, her deltog 25 spillere, heraf også fra naboklubberne. I vinterhalvåret har Asbjørn Christensen været på trænerkursus i 2 omgange, og er hjælpetræner på ungdomstræningerne. Her hjælper Marcus Rundell også til. 

Efter lidt forespørgsel på mere badminton fra ungdomsspillerne er der blevet trænet 5 gange af en time fredag eftermiddag. Udover ovennævnte aktiviteter slutter sæsonen af med en fælles klubtur til overnatningsstævne i Voel og som det absolut sidste arrangement inviteres til en lille søndags klubturnering med hygge og afslutning af sæsonen, som det endelig punktum for nu. 

Økonomi mm.

Badmintonafdelingen har en sund økonomi med et godt overskud.

I badminton har vi indkaldt til workshop d. 2. maj fra kl. 18-22, dette med henblik på at uddelegere mindre opgaver, så arbejdsfordelingen bliver delt ud på flere personer fremadrettet.

Vi har indtil nu oplevet god forældreopbakning til små opgaver. På nuværende tidspunkt er Lise Kibæk - kasserer, og resten af bestyrelsen består af Birgitte Rundell, og Kim Rundell.

Kim Rundell har varetaget ungdomstræningen med hjælp fra Birgitte Rundell.

Badmintonafdelingen takker for sæsonen 2016/2017 til såvel egne medlemmer og til GRIF i det hele taget, med ønske om fortsat godt samarbejde.

Formand Kim Rundell
Skribent: Birgitte Rundell