Årsberetning 2011 (og 2010) - badminton

lørdag. 31. marts 2012

Indeholdende noter fra sæsonen 2010 i samlet beretning meget er gået igen 2011/2012:

GRIF badminton har også haft et godt år – vi har holdt medlemstallet på ungdom som i 2010 dvs. ca. 30 spillere – og næsten holdt det samme for motionister som i 2010 – dog et lille fald i ” antal faste solgte baner”  – herre mix holdet spiller som sædvanligt tirsdag aften som de har gjort i mange år nu og for det meste passer sig selv – tak for det….!

Træning børn fra 15.00 – 16.00 har Kim Rundelll selv suverænt stået for – endda uden afbud eller sygdom fra træningen – tak for det – godt gået Kim. I Ungdom torsdag fra. 16.00 – 17.00  har vi haft en mere udfordring i det vi ingen fast træner har kunne opspore herude – vi har ellers forsøgt alt - når det hedder frivillig basis....derfor har vi været nødsaget til at dele træningen imellem os dvs. Claus Berwald og Jørgen Ellegaard og undertegnede med hjælp engang imellem også fra Kim Rundell for at løse opgaven. Til Claus – Jørgen og Kim og mig selv sagde hunden…godt gået – det har lykkes men ikke været optimalt hverken for os selv og for spillerne….da vi jo alle ved at træningen oftest sker forskelligt trænerne imellem. Så jeg håber til den nye sæson at en fast træner findes til den tid.

Vi lancerede til den nye sæson ” efter vi havde solgt på års basis”  banerne at de baner der så evt. ville blive til overs – at de kunne sælges pr. time basis – det gjorde vi dels for at tilbyde dem som havde lyst til bare at spille engang imellem at de havde mulighed for det -  samt at det kunne tilføre GRIF en lille indtægt pr. solgt time for en pris af bare 25 kr/ problemet er bare vi har den første solgte bane til gode endnu…..! Nu har vi prøvet det - også må den nye bestyrelse så træffe en afgørelse om vi skal fortsætte med dette tilbud.

Ellers har vi lige haft en fantastisk weekend her sidst - fra fredag kl. 17 til lørdag kl. 11.00 træningslejr her i hallen med hygge –  spil i mørke med knæk lys mv. – træning udefra af mads fra DGI der hjalp Kim Rundell med sjov og leg i hallen – dernæst spisning og sove heroppe det syntes ungerne var sjovt og hørt fra flere forældre – godt med trætte børn lørdag eftermiddag – så stor succes her.

Ellers havde vi også i februar 2011 en fredag aften hvor vi havde familie badminton med hygge i hallen.

Enkelte stævner har også nogle af børnene deltaget I - men et fast hold der tager ud og spiller i weekenderne er det ikke blevet til endnu. Det kommer forhåbenligt den kommende sæson med den erfaring ungerne nu har fået de sidste par år her.

Økonomi

Afdelingen har stadigvæk en god sund økonomi – vi har ikke været ude og lave de store investeringer – men brugt penge på løbende og holde vores udstyr ajour. ( se økonomi på vedlagte materiale).

Også en stor tak til Lise Firbæk som har styret tilmeldningerne og økonomien i afdelingen
 
Fremtid: Vi håber at vi tilstadighed kan holde på børnene og også motionisterne på trods af alle de tilbud der er i byen. Det er jo de samme børn vi skal tage fra herude….
 
Så tak for nu – go vind til den nye sæson og bestyrelse – træner teamet 2012/2013
 
Formand GRIF Badminton Torben Sørensen